Yekiti

Search

Leerachterstand subsidie

Deel artikel

Ook voor veel leerlingen en studenten heeft de uitbraak van corona verstrekkend gevolgen gehad en heeft dat het nog steeds. Hoewel er door scholen online lessen aangeboden worden, ontstaan er toch veel leerachterstanden met soms behoorlijke gevolgen. Om wat aan die leerachterstanden te doen is er de leerachterstand subsidie. Met die subsidie kunnen zogenaamde bijspijker trajecten gevolgd worden teneinde de achterstanden weg te werken.

Leerachterstanden als gevolg van corona

De leerachterstand subsidie is onderdeel van De Nationaal Programma Onderwijs Subsidie en kan ingezet worden als leerlingen of studenten uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs als gevolg van corona leerachterstanden opgelopen hebben. De achterstanden kunnen betrekking hebben op simpelweg de te behandelen stof, maar even goed met zaken als efficiënt leren en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Tijdens het traject kunnen leerlingen individueel begeleid worden. Dit kan echter ook in groepsverband plaatsvinden.

Er wordt gewerkt via een plan van aanpak

Belangrijk bij de bepaling van de duur van het traject is de beginsituatie. Wordt er een beroep gedaan op de leerachterstand subsidie, dan zal eerst in kaart worden gebracht wat wel goed gaat, wat een leerling kan leren en wat nu nodig is. Aan de hand daarvan wordt een maatwerk plan van aanpak opgesteld. Dat plan wordt er aan het einde van het traject weer bijgepakt om zo te kijken in hoeverre de achterstand ingelopen is. Leerlingen en studenten die al een traject achter de rug hebben, zijn enthousiast. Ze voelen zich weer gemotiveerd en, blijken beter in staat om zelfstandig te kunnen werken en hebben baat bij de aangeleerde strategieën die efficiënter leren mogelijk moeten maken.

Basis of een meer intensief traject

De leerachterstand subsidie kan ingezet worden voor een basis en een intensief traject. In dat laatste geval zijn leerlingen intensiever bezig met het verbeteren van de studievaardigheden. Het intensieve traject is erg geschikt voor leerlingen die baat hebben bij persoonlijke begeleiding. Ook voor leerlingen die behoefte hebben aan het inslijpen van bepaalde vaardigheden geniet het intensieve traject de voorkeur. De trajecten bestaan onder meer uit individuele coachgesprekken, groepstrainingen en een zogenaamd buddy gesprek. Bij het einde van een traject wordt bovendien altijd geëvalueerd.

Gerelateerd nieuws