Yekiti

Search

Wat kan een arbodienst Rotterdam voor jou betekenen?

Deel artikel

Ziekteverzuim is een zeer belangrijk punt waar heel wat werkgevers tegenwoordig mee worden geconfronteerd. Ziekteverzuim is voor bedrijven ongelofelijk schadelijk, niet alleen omdat men plots op zoek moet gaan naar vervangend personeel, maar ook omdat het behoorlijk wat extra kosten met zich meebrengt. Gelukkig is het mogelijk om hiervoor een beroep te doen op een zogenaamde arbodienst Rotterdam. Niet alleen kan deze dienst jou helpen op het ogenblik dat er sprake is van ziekteverzuim, daarnaast kan ze er mee voor zorgen dat alles in het werk wordt gesteld om dat ziekteverzuim te voorkomen. Wil jij ook meer te weten komen over de arbodienst Rotterdam en wat ze precies voor jou kan betekenen? Lees dan vooral snel door!

Waarom is de arbodienst Rotterdam in het leven geroepen?

De belangrijkste taak waar de arbodienst Rotterdam over beschikt heeft betrekking tot het aanbieden van ondersteuning bij niet alleen het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid, maar ook het zogenaamde verzuimbeleid. Om dit te kunnen realiseren kan de arbodienst een beroep doen op tal van verschillende experten. Het gaat hierbij niet alleen om de bedrijfsarts, maar ook om een arbeidshygiënist en om een veiligheidsdeskundige en een arbeid- en organisatiedeskundige. De expertise waar deze verschillende personen over beschikken heeft ervoor gezorgd dat de arbodienst Rotterdam in tal van verschillende probleemsituaties een optimale oplossing kan aanreiken.

Vooral bekend omwille van de verzuimbegeleiding

Wanneer we het hebben over een arbodienst Rotterdam zullen het merendeel van de werkgevers wellicht in eerste instantie denken aan zogenaamde verzuimbegeleiding. Dat is ook niet meer dan logisch, want op het ogenblik dat er behoeften is aan een begeleiding van zieke werknemers is het namelijk zo dat je verplicht bent om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De Wet Verbetering Poortwachter stelt immers concreet dat er binnen de termijn van maximaal 6 weken een Probleemanalyse en advies moet worden opgemaakt. Dit dient in de praktijk altijd te gebeuren door een erkend bedrijfsarts. Op basis van deze Probleemanalyse en advies is het mogelijk om vervolgens een Plan van Aanpak te maken met doel om de re-integratie te kunnen bewerkstelligen.

Het voorkomen van verzuim

Het spreekt voor zich dat ook op vlak van ziekteverzuim geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Dit zorgt ervoor dat de arbodienst altijd klaar staat om je te helpen bij het voorkomen van verzuim. Het betreft hier uitermate belangrijke onderdelen van het verplichte basiscontract. Hierin zijn zaken opgenomen zoals bijvoorbeeld vrije toegang voor de werknemers en de bedrijfsarts. Daarnaast maakt ook het afstemmen door de aangestelde bedrijfsdokter met de preventiemedewerker hier deel van uit en het verschaffen van toegang tot alle bestaande werkplaatsen voor de bedrijfsarts. Alle werknemers beschikken hierbij overigens over het recht op een Preventief Medisch Onderzoek.

Hoe verloopt de keuze voor de arbodienst Rotterdam?

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat ook de keuze van de arbodienst Rotterdam waar je een beroep op gaat doen is gebonden aan bepaalde regels. Voor deze aanstelling geldt bijvoorbeeld dat zowel de ondernemingsraad als de personeelsvertegenwoordiging verplicht inspraak dienen te hebben. Dit geldt overigens niet alleen voor de aanstelling van een bepaalde arbodienst Rotterdam. Hetzelfde geldt eveneens voor de aanstelling van een preventiemedewerker en het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid. Op deze manier wordt er in de praktijk voor gezorgd dat ook de werknemers zullen worden betrokken bij het arbeidsomstandighedenbeleid van de onderneming.

Gerelateerd nieuws